Партнерство са УНИЦЕФ-ом

499

Бројни су пројекти, у области образовања и социјалне политике које је ова организација покренула и подржала. Педагошко друштво Србије ове године, по први пут у својој историји, постаје партнер УНИЦЕФ-а на пројекту чији је фокус на јачању сарадње породице и школе кроз јачање улоге одељенског старешине. Пројекат “Корак напред у сарадњи одељењског старешине и родитеља” реализоваће се у периоду мај- новембар 2014.године. У првој фази пројекта анализираће се постојећа законска регулатива у Србији, која се односи на значај, улогу и опис посла одељењског старешине. Бавићемо се и истраживањем и међународних   документа  и пронаћи добре примере позитивне праксе. Наредна фаза ће се реализовати кроз истраживање којим ће бити обухваћени ученици и родитељи у 10 градова у Србији. Након обраде и анализе података даћемо препоруке за унапређивање постојеће праксе. У следећој фази фокусираћемо се на обуку педагога за јачање компетенција одељенских старешина у циљу боље сарадње са родитељима. Планирано  је и издавање Водича за одељенске старешине, као и скуп на коме ћемо представити резултате и примере добре праксе.

Драго нам је што је Педагошко друштво препознато да има стручне и организационе капацитете и надамо се да је  ово само  почетак успешне сарадње.
Дечији фонд Уједињених нација (УНИЦЕФ), водећа светска организација која брине о деци, њиховим правима и потребама, присутан је на нашим просторима од 1947.године. Делује на темељу Конвенције о правима детета, коју је 1990.потписала и ратификовала Социјалистичка федеративна република Југославија. Циљ им је да у сарадњи са владом, цивилним и приватним сектором помогне промоцију, заштиту и остварење права деце и младих. У Београду је 1991.године отворена канцеларија УНИЦЕФ-а.