back to top

Пројекат „Заједно за децу“ реализују Педагошко друштво Србије и ЦИП – Центар за интерактивну педагогију у сарадњи са Фондацијом за отворено друштво, Србија,   у периоду од 01. августа 2018. до 31. августа 2019. године.

Општи циљ пројекта је боље разумевање јавности о значају квалитетног предшколског васпитања и образовања за сву децу, а нарочито за децу из осетљивих група и промовисање вредности друштвене и образовне инклузије на локалном и националном нивоу у Србији.

У оквиру планираних активности пројекта „Заједно за децу“ у новембру је расписан  конкурс за извођење акција. За извођење акција су конкурисали педагози запослени у предшколским установама – чланови Педагошког друштва Србије у сарадњи са локалним невладиним организацијама (ЛНВО). Конкурсом је изабрано 6 акција које су подржане грантом, а оне су:

 1. „Растимо заједно – време је за вртић“, коју реализује ПУ „Мајски цвет“ из Великог Градишта и удружење „Креативна педагогија“ из Пожаревца
 2. „Када читам, дајем ритам“, коју реализује ПУ „Радост“ из Нових Бановаца и Центар за неформално образовање „Други корак“ из Нове Пазове
 3. „Стварамо шансу за свако дете“, коју реализује ПУ „Наша радост“ из Лучана и удружење грађана „Ларис“ из Чачка
 4. „Заједно за децу Чачка,“ коју реализује ПУ „Моје детињство“ из Чачка и Центар за психолошку и дефектолошку помоћ и едукацију „Раскршћа“ из Чачка
 5. „Спорт деци крила даје“, коју реализује ПУ „Лане“ из Осечине и спортски савез „Осечина“ из Осечине
 6. „Осмех за све“, коју реализује ПУ „Полетарац“ из Баточине и УЛОБ – Удружење локално организовање Баточина из Баточине

Акције се спроводе у периоду фебруар – мај 2019. године.

 1. и 31. јануара 2019. године у хотелу „Парк“ у Београду одржан је дводневни тренинг за педагоге из предшколских установа и представнике ЛНВО, чије смо акције подржали, као и за представнике медија. Обуци је присуствовало 27 учесника, 15 новинара и 12 представника ПДС-а и локалних невладиних организација.

Први дан тренинга је био усмерен на рани развој. Кроз 6 радионица биле су обухваћене следеће теме:

 • Зашто је важно улагати у рани развој?
 • Права детета
 • Политике и праксе предшколског васпитања и образовања
 • Уважавање различитости, недискриминаторни приступ и социјална инклузија
 • Медијске поруке у раном развоју

Други дан тренинга је био усмерен на улогу медија за рани развој. Обрађене су следеће теме:

 • Значај и одговорност медија у извештавању о деци
 • Дискриминаторни језик и слике
 • Укључивање деце у извештавање о деци

Од 5. априла креће онлајн обука „Живети различитост у вртићу“ за 100 запослених у 6 предшкослих установа које учествују у Пројекту. Обука има за циљ да изгради заједничко разумевање предрасуда и стереотипа, препознајући их у свакодневном животу и професионалној пракси, као и оснаживање професионалаца да препознају механизме, који стварају неједнакост у образовном контексту, и да се подстакну да предузму активности у циљу стварања окружења, у којем ће разноликост бити посматрана као нешто што обогаћује, и у којем ће свако дете моћи да развије свој пун потенцијал.

Након завршене онлајн обуке, средином маја је планиран по један непосредан сусрет, односно уживо обука у свим предшколским установама које учествују у Пројекту.

20. маја 2019. године у Београду је планирано заједничко окупљање свих представника акција како бисмо сумирали резултате урађеног и направили план за потенцијалне даље активности.

Најаве

Вести и обавештења