back to top

Педагошко друштво Србије као покретач иницијативе за унапређивање положаја стручних сарадника у школама

Рад на унапређивању положаја стручних сарадника у школама настављен је у оквиру формиране радне групе Завода за унапређивање образовања и васпитања, те вас позивамо да будете део наше заједнице и дате свој професионални допринос.