“Педагошке новине” су лист Педагошког друштва Србије.

“Педагошке новине” су бесплатне за све чланове Педагошког друштва Србије који су платили чланарину за текућу годину и достављају се поштом.

Циљ “Педагошких новина”

  • Прате визију развоја Педагошког друштва Србије
  • Информишу о актуелним дешавањима у области образовне политике у Србији и месту и улози педагога у  њима
  • Указују на значај професије педагога, концепта целоживотног учења и професионалног напредовања
  • Размењујемо знања, искуства, информације и учимо једни од других
  • Пратимо савремена научна истраживања и достигнућа педагошке науке.

Вести

Педагошке новине број 11

"Педагошке новине" су лист Педагошког друштва Србије. "Педагошке новине" су бесплатне за све чланове Педагошког друштва Србије који су платили чланарину за текућу годину и...

Педагошке новине број 9-10

"Педагошке новине" су лист Педагошког друштва Србије. "Педагошке новине" су бесплатне за све чланове Педагошког друштва Србије који су платили чланарину за текућу годину и...

Преглед бројева ``Педагошких новина``