“Педагошке новине” су лист Педагошког друштва Србије.

“Педагошке новине” су бесплатне за све чланове Педагошког друштва Србије који су платили чланарину за текућу годину и достављају се поштом.

Циљ “Педагошких новина”

  • Прате визију развоја Педагошког друштва Србије
  • Информишу о актуелним дешавањима у области образовне политике у Србији и месту и улози педагога у  њима
  • Указују на значај професије педагога, концепта целоживотног учења и професионалног напредовања
  • Размењујемо знања, искуства, информације и учимо једни од других
  • Пратимо савремена научна истраживања и достигнућа педагошке науке.

Вести

Снимак одржаног вебинара и сценарио за радионице: Технике за превазилажење стреса – Освешћивање емоционалних...

Снимак и пропратни материјал можете погледати на: https://www.portal.edu.rs/resursi/vebinar-tehnike-za-prevazilazenje-stresa-osvescivanje-emocionalnih-dozivljaja-u-kriznim-situacijama-aktuelnim-uslovima/#post_content Опис ресурса: Рад је написан у циљу пружања подршке наставницима и стручним сарадницима у контексту лакшег превазилажења актуелне,...

Снимак одржаног вебинара: Технике за редукцију стреса

Снимак можете погледати на: https://www.portal.edu.rs/resursi/tehnike-za-redukciju-stresa/ О теми вебинара: Циљ презентације је усвајање знања о појму стреса и техникама превладавања стреса, као и основних појмова о управљању бригама,...

Прво електронско издање “Педагошких новина” – бесплатан примерак

Поштоване  колеге, У време када смо наше „Педагошке новине“ привели  крају и припремили их за штампање, у Србији је био регистрован први случај заразе корона...

Преглед бројева ``Педагошких новина``