Приручници, презентације...

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада

Овим правилником прописују се ближи услови о начину, садржају, дужини, месту и времену обављања и другим питањима од значаја за обављање друштвено-корисног, односно хуманитарног...

Текстови, пракса...

Садржаји и апстракти часописа ``Настава и васпитање``

Посебно издвајамо