PROJEKAT MOBILNOSTI

„Podrška profesionalnom razvoju predškolskih pedagoga“
- sažetak projekta -

Učešćem u ovom projektu želimo da damo podršku profesionalnom razvoju pedagoga ali i da ojačamo i Sekciju predškolskih pedagoga kao i Društvo. Želimo da obezbedimo podršku predškolskim pedagozima da steknu znanja i kompetencije za efikasnu primenu novih metoda u osmišljavanju i realizaciji stručnog usavršavanja vaspitača. Na evropskom nivou prisutan je rastući trend u vrednovanju neformalnog i informalnog obrazovanja kao i fokus na implementaciji neformalnih metoda rada u tradiocionalne obrazovne pristupe. Kako u našoj zemlji nema adekvatne ponude za stručno usavršavanje pedagoga, učešće u ovom projektu pružiće priliku da pedagozi steknu kompetencije za primenu neformalnih metoda i tehnika rada. Želimo da naši predškolski pedagozi budu osposobljeni da koriste nove metode i tehnike, da ovladaju i koriste konkretne neformalne aktivnosti, kao i da poseduju veštine kako da motivišu i podrže vaspitače u daljem učenju.

Četiri predškolska pedagoga, koja su zaposlena u različitim ustanovama, učestvovaće u mobilnosti. Svi učesnici mobilnosti su visoko motivisani za učešće u ovom projektu. Spremni su da nakon povratka sa moblinosti podele svoje isksutvo sa ostalim članovima Sekcije. Registrovani su članovi e- Twinning portala. Autori su programa stručnog usavršavanja na različite teme. U dosadašnjem profesionalnom razvoju, pohađali su različite oblike stručnog usavršavanja (akreditovane, neakreditovane).

Kako naše Društvo nema iskustva u međunarodnim projektima mobilnosti, odlučili smo se da svi učesnici pohađaju isti kurs “Primena neformalnog obrazovanja u školama i organizacijama odraslih”. Glavni cilj ovog kursa je osnaživanje zaposlenih u obrazovanju potrebnim znanjima i kompetencijama o efikasnoj primeni metoda neformalnog rada u školskim uslovima.

Nakon pohađanja kursa, predškolski pedagozi će bolje razumeti razliku između formalnog, neformalnog i informalnog učenja kao i osnovne principe neformalnog obrazovanja.  Steći će znanja o sve prisutnijem integrisanju neformalnih metoda rada u formalno obrazovanje. Ovladaće konkretnim neformalnim aktivnostima, metodama i tehnikama rada koje su primenljive u praksi.

U fazi implementacije, učesnici mobilnosti osmisliće i realizovati ciklus od najmanje 4 radionice za 20 članova Sekcije predškolskih pedagoga. Radionicama želimo da podržimo razvoj kompetencija predškolskih pedagoga u primeni novih metoda u svakodnevnom radu a pre svega u oblasti stručnog usavršavnja. Imajući u vidu da predškolski pedagozi sarađuju sa velikim brojem vaspitača, očekujemo da će ovaj projekat uticati i na njih kroz  bolju realizaciju stručnog usavršavanja. Svaki učesnik mobilnosti realizovaće u svojoj ustanovi jedan oblik stručnog usavršavanja (za grupu od 20 vaspitača i stručnih saradnika) u okviru kog će predstaviti i primeniti sadržaje kursa. Jačanjem kompetencija članova Sekcije predškolskih pedagoga, sama Sekcija i Društvo će osnažiti svoje kapacitete za nove aktivnosti i projekte. Osmislićemo  najmanje jedan projekat na e-Twinning  i pozvati učesnike kursa i ostale članove da nam se pridruže. Susretom sa učesnicima kursa iz drugih zemalja uspostavićemo saradnju sa najmanje 1 institucijom iz inostranstva u cilju razmene isksutva i primene novih metoda i tehnika.

Ciljna populacija u aktivnostima diseminacije su pedagozi, saradnici u predškolskim ustanovama, celokupna stručna javnost, donosioci odluka na lokalnom i nacionalnom nivou, roditelji i kolege iz drugih zemalja, članovi eTwinning-a, društvena zajednica. U ovoj fazi projekta, pripremićemo članke za stručne časopise i sajt Društva, stručni rad za konferenciju u cilju širenja rezultata našeg projekta. Koristićemo društvene mreže kao i eTwinning za objavljivanje svih relevantnih inforamcija o projektu.

Vesti