back to top

ПРОЈЕКАТ МОБИЛНОСТИ

„Подршка професионалном развоју предшколских педагога“ - сажетак пројекта -

Учешћем у овом пројекту желимо да дамо подршку професионалном развоју педагога али и да ојачамо и Секцију предшколских педагога као и Друштво. Желимо да обезбедимо подршку предшколским педагозима да стекну знања и компетенције за ефикасну примену нових метода у осмишљавању и реализацији стручног усавршавања васпитача. На европском нивоу присутан је растући тренд у вредновању неформалног и информалног образовања као и фокус на имплементацији неформалних метода рада у традиоционалне образовне приступе. Како у нашој земљи нема адекватне понуде за стручно усавршавање педагога, учешће у овом пројекту пружиће прилику да педагози стекну компетенције за примену неформалних метода и техника рада. Желимо да наши предшколски педагози буду оспособљени да користе нове методе и технике, да овладају и користе конкретне неформалне активности, као и да поседују вештине како да мотивишу и подрже васпитаче у даљем учењу.

Четири предшколска педагога, која су запослена у различитим установама, учествоваће у мобилности. Сви учесници мобилности су високо мотивисани за учешће у овом пројекту. Спремни су да након повратка са моблиности поделе своје исксутво са осталим члановима Секције. Регистровани су чланови е- Тwиннинг портала. Аутори су програма стручног усавршавања на различите теме. У досадашњем професионалном развоју, похађали су различите облике стручног усавршавања (акредитоване, неакредитоване).

Како наше Друштво нема искуства у међународним пројектима мобилности, одлучили смо се да сви учесници похађају исти курс “Примена неформалног образовања у школама и организацијама одраслих”. Главни циљ овог курса је оснаживање запослених у образовању потребним знањима и компетенцијама о ефикасној примени метода неформалног рада у школским условима.

Након похађања курса, предшколски педагози ће боље разумети разлику између формалног, неформалног и информалног учења као и основне принципе неформалног образовања.  Стећи ће знања о све присутнијем интегрисању неформалних метода рада у формално образовање. Овладаће конкретним неформалним активностима, методама и техникама рада које су применљиве у пракси.

У фази имплементације, учесници мобилности осмислиће и реализовати циклус од најмање 4 радионице за 20 чланова Секције предшколских педагога. Радионицама желимо да подржимо развој компетенција предшколских педагога у примени нових метода у свакодневном раду а пре свега у области стручног усавршавња. Имајући у виду да предшколски педагози сарађују са великим бројем васпитача, очекујемо да ће овај пројекат утицати и на њих кроз  бољу реализацију стручног усавршавања. Сваки учесник мобилности реализоваће у својој установи један облик стручног усавршавања (за групу од 20 васпитача и стручних сарадника) у оквиру ког ће представити и применити садржаје курса. Јачањем компетенција чланова Секције предшколских педагога, сама Секција и Друштво ће оснажити своје капацитете за нове активности и пројекте. Осмислићемо  најмање један пројекат на е-Тwиннинг  и позвати учеснике курса и остале чланове да нам се придруже. Сусретом са учесницима курса из других земаља успоставићемо сарадњу са најмање 1 институцијом из иностранства у циљу размене исксутва и примене нових метода и техника.

Циљна популација у активностима дисеминације су педагози, сарадници у предшколским установама, целокупна стручна јавност, доносиоци одлука на локалном и националном нивоу, родитељи и колеге из других земаља, чланови еТwиннинг-а, друштвена заједница. У овој фази пројекта, припремићемо чланке за стручне часописе и сајт Друштва, стручни рад за конференцију у циљу ширења резултата нашег пројекта. Користићемо друштвене мреже као и еТwиннинг за објављивање свих релевантних инфорамција о пројекту.

Вести