Наташа Стојановић, председница Педагошког друштва Србије

Образовање:  Филозофски факултет у Београду,одсек за педагогију, година дипломирања 1991.

Стручно усавршавање, тренинзи и обуке:

 • 75 сати обуке у упознавању и примени Гешталт  терапијске методе, 1993.године.
 • Буквар дечјих права, 1995.
 • Активно учење/настава, – инструктор/тренер
 • Умеће родитељства,
 • Чувари осмеха,
 • Учионице добре воље, од 1999. – инструктор/тренер
 • Подстицајни наставник, 2ооо.
 • Теорија савладавања ограничења у образовању,2оо3.
 • Грађанско васпитање за средње школе, 2оо3.
 • Обука за израду Школског развојног плана и школског пројекта, 2оо3.
 • Обука за доносиоце одлука у образовању, 2оо3.
 • Трансформација конфликта и оснаживање младих, 2006.- инструктор/тренер
 • Програм обуке за рад Ученичких парламената, инструктор/тренер
 • Школско законодавство-основа развоја образовања и васпитања, 2010. инструктор/тренер
 • Oбука за рад на Националној дечјој линији, 2012.године.
 • Обука за реализацију програма Оцењивање ученика, септембар 2012.године. инструктор/тренер
 • Обука Тимова за кризне интервениције у школи, октобар 2012.
 • Oбука „Оснаживање запослених за подршку школи у заштити ученика од дигиталног насиља“ фебруар, 2016.године

Радно искуство:

 • Од 2002. године до данас ради као стручни сарадник – педагог  у    гимназији „Свети Сава“ у Београду.
 • Од 1991. до 2002. године радила на пословима стручног сарадника у основним школама.

 Професионално искуство:

 • Водитељ у области Изградња капацитета образовних институција у Србији за писање пројеката и коришћење потенцијалних извора финансирања за унапређење квалитета, праведности и ефикасности рада, МПНТР и Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, новембар 2016.
 • Модератор онлајн обуке Стандарди постигнућа у средњем општем образовању, ЗВКОВ, новембар, 2016.
 • Акредитовани водитељ ЗВКОВ на Пројекту Завршни испит 2015., у јуну 2015.године.
 • У школској 2014/2015.години тренер у акредитованом програму Повећање доступности и квалитета образовања кроз примену индивидуалног приступа ученику-„Образовање за социјалну инклузију“.
 • У школској 2013/2014. години члан је стручног тима у пројекту Јачање професионалних улога наставника за реформу образовања
 • У току школске 2012/2013. године ангажована као инструктор у акредитованом програму обуке Оцењивање ученика за наставнике основних школа у Србији од стране Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
 • У току 2012/2013.године ангажована као супервизор у мониторингу ДИЛС пројекта.
 • Тренер у акредитованом програму обуке за наставнике под називом Подстицајним задацима до квалитетнијег наставног процеса, од 2012. године.
 • Ангажована у раду на СОС телефону МПН за пријаву насиља, од априла 2012.године.
 • Тренер у акредитованом програму Школско законодавство, од 2010.године, на модулу Школа безбедно место
 • У току 2009. и 2010. године ангажована је од стране Министарсва просвете на пројекту Развој предузетништва као кључне компетенције у општем средњем образовању. У оквиру овог Пројекта учествовала је у развоју и реализацији програма обука за наставнике гимназија у Србији.
 • Поред тога реализује и програм Вршњачке медијације у нашим школама. У оквиру овог програма у току 2008. и 2009. године одржала је низ семинара обуке за наставнике у региону(Црна Гора, Босна и Хрватска).
 • Активно се бави тренерским радом у оквиру пројекта Активно учење/настава од 2002. године
 • Oд 2001. до 2009.године била је тренер на програму Учионице добре воље.
 • Члан је стручног тима УНИЦЕФ-а на пројекту Школа без насиља за средње школе и у оквиру тога је аутор делова обука за менторе на Пројекту као и реализатор обука.
 • Са др Аном Пешикан је коаутор програма стручног усавршавања запослених у образовању, који се бави питањем партиципације деце и младих у школи и локалној заједници под називом „И ти се питаш!“.
 • Од 2007. до 2010. године била је ангажована на пословима координатора програма Поспешивање партиципације младих од стране УНИЦЕФ-а, у оквиру пројекта Локални планови акција за децу, који је реализован у 21.општини Србије.

Стручни радови:

 • Коаутор приручника „Корак напред у сарадњи школе и родитеља“, Педагошко друштво Србије, 2016.године
 • Коаутор је приручника за наставнике Предузетничко учење у гимназијама, Министарство просвете РС, 2010.
 • Аутор је брошуре Предлог почетне платформе за рад Савета за борбу против насиља над младима на Новом Београду, 2010.
 • Рецензент Радне свеске за грађанско васпитање за други разред основне школе-Растимо 2, у издању Едуке, септембар 2012.године.
 • Рецензент Приручника за наставнике географије за 2.разред гимназије, у издању Логоса, 2014.године.
 • Рецензент Приручника за наставу физике 2.године гимназије, Логос 2016.године.

Активно је учествовала у доношењу Закона о основама система образовања и васпитања, 2009. и била члан  радне групе која је урадила Правце развоја образовања и васпитања у Републици Србији 2010-2020.године.

Дугогодишњи активни члан  Педагошког друштва Србије и Образовног форума.

Понуда Друштва

Актуелно