back to top

nastava-i-vaspitanjeНастава и васпитање је часопис који издаје Педагошко друштво Србије. Први број часописа је штампан 1. марта 1952. године. Настава и васпитање је од свог оснивања отворена за прилоге из земље и иностранства. У њему се објављују истраживачки радови који се односе на различите нивое образовања, бројне педагошке проблеме, наставу и учење. Осим истраживачких радова, у часопису се објављују и искуства наставника из праксе и прикази најновијих педагошких дела.

Садржај и резимеи часописа

Нови број часописа

Садржај и резимеи часописа

Преузмите комплетне бројеве часописа