Nastava i vaspitanje Naučni časopis

Nastava i vaspitanje je časopis koji izdaje Pedagoško društvo Srbije i Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Prvi broj časopisa je štampan 1. marta 1952. godine. Nastava i vaspitanje je od svog osnivanja otvorena za priloge iz zemlje i inostranstva. U njemu se objavljuju istraživački radovi koji se odnose na različite nivoe obrazovanja, nastavu i učenje.

Da bi časopis doprineo široj naučnoj i profesionalnoj komunikaciji, uređivački odbor je odlučio da osim apstrakta na srpskom, engleskom i ruskom jeziku, počev od 2009. godine, objavljuje u izvornoj verziji tekstove pisane na ruskom i engleskom jeziku, s tim što se od stranih autora očekuje da uz tekst pošalju prošireni apstrakt na jednoj stranici, radi prevoda na srpski jezik.

Značaj časopisa za pedagošku teoriju i praksu, potvrđuje i činjenica da su svi uređivački odbori, od osnivanja bili sastavljeni od istaknutih istraživača, praktičara i istaknutih univerzitetskih profesora, kao i da su svi primljeni radovi podvrgnuti recenziji, sa stanovišta naučne i praktične opravdanosti za objavljivanje. Tako organizovan rad učinio je od časopisa nezaobilazno sredstvo stalnog profesionalnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika.

Izdavač i suizdavač časopisa Nastava i vaspitanje su: Pedagoško Društvo Srbije i Institut za pedagogiju i andragogiju

Uredništvo časopisa:

 • dr Biljana Bodroški Spariosu, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Srbija
 • dr Lidija Vujičić (Lidija Vujičić), redovni profesor Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska
 • dr Julijana Vučo, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Srbija
 • dr Saša Dubljanin, docent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Srbija
 • dr Vesna Žunić Pavlović, redovni profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, Srbija
 • dr Pavel Zgaga (Pavel Zgaga), Pedagoški fakultet Univerziteta u Ljubljani, Slovenija
 • dr Nataša Matović, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Srbija
 • dr Mati Meri (Matti Meri), profesor emeritus Odeljenje za obrazovanje nastavnika Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta u Helsinkiju, Finska
 • dr Vladeta Milin, docent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Srbija
 • dr Saša Milić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Nikšiću Univerziteta Crne Gore, Crna Gora
 • dr Dragana Pavlović Breneselović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Srbija
 • dr Ilke Paršman (Ilke Parchmann), Lajbnic institut za pedagogiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kielu, Nemačka
 • dr Jan Peters (Jan Peeters), Centar za razvoj na ranom uzrastu Odeljenja za studije socijalne zaštite Univerziteta u Gentu, Belgija
 • dr Rosica Aleksandrova Penkova, Odeljenje za obrazovanje nastavnika Univerziteta “Kliment Ohridski” u Sofiji, Bugarska
 • dr Milan Stančić, docent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Srbija
 • dr Alla Stepanovna Sidenko, Akademija za obrazovanje nastavnika Državnog univerziteta „Lomonosov“ u Moskvi, Rusija
 • dr Jelisaveta Todorović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Srbija
 • dr Emina Hebib, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Srbija

Urednici (glavni i odgovorni)

 • dr Živka Krnjaja, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Srbija
 • dr Lidija Radulović, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Srbija

Sekretari

 • Bojana Stojanović, Pedagoško društvo Srbije
 • Luka Nikolić, Institut za pedagogiju i andragogiju

Izdavački savet

 • dr Mara Đukić, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija
 • dr Nenad Glumbić, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu
 • dr Mitja Krajnčan (Mitja Krajnčan), Pedagoški fakultet Univerziteta Primorska u Kopru, Slovenija
 • dr Snežana Lorens (Snezana Lawrence), Fakultet za zdravstvenu, socijalnu zaštitu i obrazovanje Univerziteta Anglia Ruskin, Ujedinjeno Kraljevstvo
 • dr Sofija Vrcelj (Sofija Vrcelj), Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska

Adresa:
Pedagoško društvo Srbije
Terazije 26, 11000 Beograd, Srbija
Tel/ Faks: 381(0)11-2687-749
www.pedagog.rs
e-mail: casopis@pedagog.rs

Pogledajte sadržaje i rezime tekstova novih brojeva časopisa “Nastava i vaspitanje” (kliknite na godinu, sačekajte nekoliko sekundi i nakon što vam se prikažu brojevi časopisa iz te godine kliknite na željeni broj).

Preuzmite kompletne brojeve časopisa “Nastava i vaspitanje” (kliknite na godinu, sačekajte nekoliko sekundi i nakon što vam se prikažu brojevi časopisa iz te godine kliknite na željeni broj).

Nastava i vaspitanje je časopis u kojem se objavljuju originalni naučni, pregledni i stručni radovi pedagoške tematike.

Dostavljanje radova
Radovi se dostavljaju isključivo elektronskom poštom na adresu: casopis@pedagog.rs
Rad se dostavlja u tekst procesoru Microsoft Word, stranica A4 formata, font Times New Roman, veličina slova 12, prored 1,5 lines.

Jezik rada

Radovi se dostavljaju i objavljuju na srpskom (koristi se ćirilično pismo – Serbian, cyrillic), engleskom ili ruskom jeziku

Rukopisi se upućuju na recenziju tek nakon inicijalne ocene od strane urednika časopisa da li su, s obzirom na formu i tematski delokrug, podobni za objavljivanje u časopisu. Cilj recenzije je da uredništvu pomogne u donošenju odluke o tome da li rad treba objaviti ili ne, kao i da se, po potrebi, kroz proces komunikacije sa autorima unapredi kvalitet rukopisa. Za potrebe unapređivanja kvaliteta recenzentskog procesa konstruisano je Uputstvo za recenzente.

U skladu sa novim Zakonskim propisima, časopis možemo da Vam dostavimo tek pošto nam dostavite narudžbenicu sa traženim podacima, i izvršite avansnu uplatu (podaci se nalaze u obrascu narudžbenice).

Fakture dostavljamo po izvršenoj uplati.

Cena godišnje pretplate (sa uračunatim PDV-om) iznosi:

4.400 za ustanove,
2.500 za pojedince i
2.000 za članove Pedagoškog društva Srbije. 

Pedagoško društvo Srbije je obveznik poreza na dodatu vrednost.

Popunite narudžbenicu za ustanove (kliknite ovde za download)

Popunite narudžbenicu za inostranstvo (kliknite ovde za download)

Popunite narudžbenicu za pojedince (kliknite ovde za download)

POPUNjENU NARUDžBENICU POŠALjITE NA e-mail drustvo@pedagog.rs

KONTAKT PODACI:
Adresa:
Pedagoško društvo Srbije
Terazije 26, 11000 Beograd, Srbija
Tel/ Faks: 381(0)11-2687-749
www.pedagog.rs
e-mail: casopis@pedagog.rs
Račun za pretplatu: 150-1850599-39.