Biljana Radosavljević, potpredsednica Pedagoškog društva Srbije

Biljana Radosavljević je na Filozofskom fakultetu – smer pedagogija u Beogradu diplomirala 1982. godine. Kao školski pedagog je od 1985. do 2000. godine radila u osnovnoj školi “Milentije Popović”, u kojoj je do 2002. bila i v.d. direktora, posle čega je izabrana na direktorsko mesto u osnovnoj školi “Miroslav Antić” u Beogradu.

Bila je predsednica Pedagoškog društva Srbije od 2007. do 2017. godine.

Kao predsednik Pedagoškog društva Srbije zalagala se za razvoj novih programa i projekata ali i za nastavljanje već započetih aktivnosti, ostajući čvrsto na kursu koji je započet u Društvu proteklih godina.

Kao pedagog, a zatim i kao direktor, sarađivala je sa mnogim institucijama u unapređivanju obrazovanja i vaspitanja u našoj zemlji. Kao saradnik UNICEF-a i Instituta za psihologiju učestvovala je u projektu “Aktivno učenje” i do sada održala preko 50 seminara za prosvetne radnike. Kao saradnik Ministarstva prosvete radila je na edukaciji učitelja prvog razreda, a završila je i obuku za mentora u programu “Škola bez nasilja”, kao i obuku za direktore. Jedan je od koautora priručnika “Vodič za pripravnike stručne saradnike” i “Priručnika za samovrednovanje škola”, a proteklih godina je bila saradnika timova za izradu predloga Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju znanja, tima za izradu standarda za programe stručnog usavršavanja (pri Centru za profesionalni razvoj Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja), a 2006. godine je izabrana za člana Komisije za dobijanje licence.

LIČNI PODACI

Datum rođenja: 03.11.1956.

Mesto: Vrbas, Srbija

Bračni status: Udata

OBRAZOVANjE

1976-1982 – Beogradski univerzitet – Filozofski fakultet – smer – pedagogija

1970-1975 – Gimnazija u Beogradu-prirodno matematički smer

RELEVANTNI TRENINZI I SPOSOBNOSTI

 • 1976-1982 – Beogradski univerzitet – Filozofski fakultet – smer – pedagogija
 • 1970-1975 – Gimnazija u Beogradu-prirodno matematički smer
 • RELEVANTNI TRENINZI I SPOSOBNOSTI
 • završena obuka za mentora u programu “Škola bez nasilja – ka sigurnom i podsticajnom okruženju za decu” – UNICEF
 • jedan od koautora priručnika “Vodič za pripravnike stručne saradnike”
 • član komisije za dobijanje licence (rešenjem Ministra prosvete)
 • obuka za direktore – organizovali BRITISH COUNCIL i Ministarstvo prosvete
 • 2005/6. član komisije za dodelu aprilske nagrade grada Beograda u oblasti – stvaralaštvo mladih
 • 2005/6. saradnik tima za izradu predloga Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja
 • 2005/6. saradnik tima za izradu standarda za programe stalnog stručnog usavršavanja pri centru za profesionalni razvoj
 • 2004/5. jedan od koautora “Priručnik za samovrednovanje škola”(u organizaciji Reformskih obrazovnih krugova)
 • član ekipe direktora osnovnih i srednjih škola koja je posetila London i kroz obilaske i razgovore upoznala sistem i rad škola u Velikoj Britaniji (u organizaciji BRITISH COUNCIL-a i Ministarstva prosvete)
 • kao saradnik Ministarstva prosvete radila na edukaciji učitelja I razreda – implementacija kurikuluma
 • u organizaciji Ministarstva prosvete prisustvovala na međunarodnoj konferenciji “Od vizije do konkretnih koraka”
 • u okviru seminara “Januarski dani prosvetnih radnika” u organizaciji Pedagoškog društva Srbije vodila radionicu “Uloga pedagoga u realizaciji programa uspešnog učenja”
 • saradnik UNICEF-a i Instituta za psihologiju u projektu “Aktivno učenje” i kao takva do danas održala više od 50 seminara za prosvetne radnike osnovnih i srednjih škola u Srbiji
 • 1985-2000. prisustvovala na vise od 40 kongresa, naučnih skupova, savetovanja i seminara iz oblasti: zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja, zdravlja dece, dečijih prava, saradnje sa roditeljima, darovitosti, komunikacije, istraživačkog rada, timskog rada, vrednovanja i samovrednovanja
 • u organizaciji Ministarstva prosvete, Ministarstva zdravlja, Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, Zavoda za zaštitu zdravlja, Instituta za pedagoška istraživanja, Pedagoškog društva, Društva učitelja.
 • objavila u stručnom časopisu “Nastava i vaspitanje” dva rada
 • 2000-2006. učestvovala u radio i TV emisijama (“Klub 2”, “Poštovana deco”, “Kuća za maštanje”.)
 • učestvovala u radu na 2 konferencije za štampu povodom projekta “Škola bez nasilja” (u zgradi Vlade Republike Srbije i u Sava centru, uz ministra prosvete, ministra zdravlja, direktorku UNICEF-a)

RADNO ISKUSTVO

 • od 2002. OŠ „Miroslav Antić“ – direktor škole
 • od 2007. do 2017. godine – predsednica Pedagoškog društva Srbije
 • 2000-2002. OŠ „Milentije Popović“ – vršilac dužnosti direktora škole
 • 1985-2000. OŠ „Milentije Popović“ – školski pedagog