Биљана Радосављевић, потпредседница Педагошког друштва Србије

Биљана Радосављевић је на Филозофском факултету – смер педагогија у Београду дипломирала 1982. године. Као школски педагог је од 1985. до 2000. године радила у основној школи “Милентије Поповић”, у којој је до 2002. била и в.д. директора, после чега је изабрана на директорско место у основној школи “Мирослав Антић” у Београду.

Била је председница Педагошког друштва Србије од 2007. до 2017. године.

Као председник Педагошког друштва Србије залагала се за развој нових програма и пројеката али и за настављање већ започетих активности, остајући чврсто на курсу који је започет у Друштву протеклих година.

Као педагог, а затим и као директор, сарађивала је са многим институцијама у унапређивању образовања и васпитања у нашој земљи. Као сарадник УНИЦЕФ-а и Института за психологију учествовала је у пројекту “Активно учење” и до сада одржала преко 50 семинара за просветне раднике. Као сарадник Министарства просвете радила је на едукацији учитеља првог разреда, а завршила је и обуку за ментора у програму “Школа без насиља”, као и обуку за директоре. Један је од коаутора приручника “Водич за приправнике стручне сараднике” и “Приручника за самовредновање школа”, а протеклих година је била сарадника тимова за израду предлога Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању знања, тима за израду стандарда за програме стручног усавршавања (при Центру за професионални развој Завода за унапређивање образовања и васпитања), а 2006. године је изабрана за члана Комисије за добијање лиценце.

ЛИЧНИ ПОДАЦИ

Датум рођења: 03.11.1956.

Место: Врбас, Србија

Брачни статус: Удата

ОБРАЗОВАЊЕ

1976-1982 – Београдски универзитет – Филозофски факултет – смер – педагогија

1970-1975 – Гимназија у Београду-природно математички смер

РЕЛЕВАНТНИ ТРЕНИНЗИ И СПОСОБНОСТИ

 • 1976-1982 – Београдски универзитет – Филозофски факултет – смер – педагогија
 • 1970-1975 – Гимназија у Београду-природно математички смер
 • РЕЛЕВАНТНИ ТРЕНИНЗИ И СПОСОБНОСТИ
 • завршена обука за ментора у програму “Школа без насиља – ка сигурном и подстицајном окружењу за децу” – УНИЦЕФ
 • један од коаутора приручника “Водич за приправнике стручне сараднике”
 • члан комисије за добијање лиценце (решењем Министра просвете)
 • обука за директоре – организовали БРИТИСХ ЦОУНЦИЛ и Министарство просвете
 • 2005/6. члан комисије за доделу априлске награде града Београда у области – стваралаштво младих
 • 2005/6. сарадник тима за израду предлога Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања
 • 2005/6. сарадник тима за израду стандарда за програме сталног стручног усавршавања при центру за професионални развој
 • 2004/5. један од коаутора “Приручник за самовредновање школа”(у организацији Реформских образовних кругова)
 • члан екипе директора основних и средњих школа која је посетила Лондон и кроз обиласке и разговоре упознала систем и рад школа у Великој Британији (у организацији БРИТИСХ ЦОУНЦИЛ-а и Министарства просвете)
 • као сарадник Министарства просвете радила на едукацији учитеља И разреда – имплементација курикулума
 • у организацији Министарства просвете присуствовала на међународној конференцији “Од визије до конкретних корака”
 • у оквиру семинара “Јануарски дани просветних радника” у организацији Педагошког друштва Србије водила радионицу “Улога педагога у реализацији програма успешног учења”
 • сарадник УНИЦЕФ-а и Института за психологију у пројекту “Активно учење” и као таква до данас одржала више од 50 семинара за просветне раднике основних и средњих школа у Србији
 • 1985-2000. присуствовала на висе од 40 конгреса, научних скупова, саветовања и семинара из области: заштита деце од злостављања и занемаривања, здравља деце, дечијих права, сарадње са родитељима, даровитости, комуникације, истраживачког рада, тимског рада, вредновања и самовредновања
 • у организацији Министарства просвете, Министарства здравља, Завода за унапређивање васпитања и образовања, Завода за заштиту здравља, Института за педагошка истраживања, Педагошког друштва, Друштва учитеља.
 • објавила у стручном часопису “Настава и васпитање” два рада
 • 2000-2006. учествовала у радио и ТВ емисијама (“Клуб 2”, “Поштована децо”, “Кућа за маштање”.)
 • учествовала у раду на 2 конференције за штампу поводом пројекта “Школа без насиља” (у згради Владе Републике Србије и у Сава центру, уз министра просвете, министра здравља, директорку УНИЦЕФ-а)

РАДНО ИСКУСТВО

 • од 2002. ОШ „Мирослав Антић“ – директор школе
 • од 2007. до 2017. године – председница Педагошког друштва Србије
 • 2000-2002. ОШ „Милентије Поповић“ – вршилац дужности директора школе
 • 1985-2000. ОШ „Милентије Поповић“ – школски педагог