back to top

Еремија Алекса, уредник сајта www.pedagog.rs

ЛИЧНИ ПОДАЦИ:

Име и презиме: АЛЕКСА ЕРЕМИЈА
Звање: професор педагогије и специјалиста за интернет технологије