6.6.2024. године одржан састанак Подружнице стручних сарадника педагога и психолога Смедерево

18

Дана 6.6.2024.године, са почетком у 12 часова , у Регионалном центру за стручно усавршавање запослених у образовању одржан је састанак Подружнице стручних сарадника педагога и психолога Смедерево.

Састанку је присуствовало 8 чланова, представника основних школа и Гимназије у Смедереву.

Прочитан је и усвојен записник са преетходног састанка, а затим је уследило представљање пројекта Научног клуба РЦСмедерево “Димитрије и Акиба Бен” које је кроз ППП урадила Маријана Васиљевић, психолог у ОШ „Бранислав Нушић“. Присутнима је представљена сарадња са Научним клубом РЦС, приказане су фотографије и садржаји овог пројекта у чију реализацију су били укључени Ученички парламенти ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Вранову и ОШ „Бранислав Нушић“ у Смедереву.

Резултате истраживања Млади и коцка на подручју Смедерева представила је Љиљана Манић, педагог у Економско трговинској школи у Смедереву, уз приказ ППП о коцкању као увод у тему.

О Иницијативи Како до квалитетног образовања и васпитања за нашу децу – Образовне политике је било говора у мањем обиму, са идејом подршке истој.

Свођење утисака и извештаја са обука и осталих облика стручног усавршавања  које су чланови похађали углавном су се односили на тренутну он лајн обуку Ментално здравље младих где је изражено незадовољство кашњењем повратних информација и превише познатим садржајем.

Како би се рад Подружнице унапредио предложено је да се ради на организацији сусрета са просветним саветницима за различите области нашег рада.