Реализован вебинар „Како промовисати здраве животне стилове у школи?”

34

Успешно је реализован још један вебинар 15. маја, на тему „Како промовисати здраве животне стилове у школи?”. Ауторке и реализаторке овог вебинара и акредитованог програма „Здрави животни стилови- императив у васпитању”: Наташа Симић, виша научна сарaдница на Институту за психологију на Филозофском факултету у Београду, наставнице здравствене неге у Медицинској школи Надежда Петровић у Земуну – Невена Живковић и Емина Никочевић, поделиле су своје богато искуство и приступе у циљу оснаживања учесника за промовисање здравих животних стилова међу децом и ученицима кроз разноврсне активности у васпитно-образовном раду.

Ауторке су кроз своје предавање, холистички приступиле теми, пруживши учесницима увид у све аспекте здравих стилова живота, њиховој значајноj улози у остваривању благостања код ученика и поделиле бројне примере добрих пракси и инспиративних материјала.

Предавање о овој веома значајној теми, употпуниле су статистичким подацима прегледа здравственог стања у Србији, према захтеву заинтересованих учесника који су исказали у упитнику приликом пријаве учесницима. Налази нам указују да млади и деца имају у знатној мери склоности ка развијању нездравих стилова и навика и што може имати дугорочне последице на њихово физичко и ментално здравље, али и на школска постигнућа и међуљудске односе. У вези с тим, ауторке нам поручују да је неопходно истрајати у разграђивању вредности које су дуго трајале и свим ресурсима деловати у
правцу развијања здравих животних стилова и хуманих вредности. Такође, упућују нам снажну поруку да је сваки ученик као појединац део ширег система и да је на свима нама одговорност да позитивно утичемо на тај макро систем деце и младих.

С обзиром, да је школа наше васпитно поље деловања у том погледу потребне су континуиране и свеобухватне промене пракси, као и спровођење активности у циљу успостављања подржавајуће и позитивне школске атмосфере, као и грађења идентитета школе на темељима поменутих вредности.

На крају, уследила су питања учесника где се остварила веома плодоносна размена.

Вебинару је присуствовало 35 учесника којима се захваљујемо на повратним информацијама и предложеним темама за наредне онлајн сусрете!