17.маја 2024.године одржан састанак Подружнице рашког округа ПДС

29

Састанак Подружнице Рашког округа ПДС у Краљеву: Дискусија о Новим Правилницима, компетенцијама и локалним активностимa

У петак, 17.маја 2024.год. у Краљеву је  одржан  састанак Подружнице Рашког округа, Педагошког друштва Србије (ПДС),у амфитеатру Шумарске школе,  којем су присуствовали стручни сарадници из  31 основне и средње школе, као и један представник из предшколске установе. Током састанка, разматране су кључне теме које утичу на рад образовних институција и унапређење квалитета образовања.

Једна од централних тема састанка била је имплементација нових правилника у школама. Стручни сарадници су изнели своја искуства и уочене промене, посебно у вези са Школским програмом. Измене се односе на пребацивање критеријума оцењивања у Годишњи план рада школе, укључивање програма за кризне ситуације, и програм појачаног васпитног рада. Такође, истакнуто је да Годишњи план рада треба садржати план за кризне ситуације, док критеријуми оцењивања треба да буду издвојени као засебан документ који је део Годишњег плана рада школе.

Посебна пажња посвећена је оцењивању владања ученика. Учесници су имали недоумице у вези са изостајањем ученика и вођењем евиденције у напоменама. Кроз размену ставова и консултације са секретаром Шумарске школе, разјашњене су многе нејасноће.

У вези са компетенцијама рада стручних сарадника, договорено је да сваки сарадник напише и разради по једну компетенцију до среде, 22. маја 2024. године. Тим од три члана ће потом обрадити прикупљене компетенције и проследити их Педагошком друштву Србије.

Колегиница Оља Капа, педагог Шумарске школе, представила је актуелна занимања и пројекте у овој школи. Њена презентација обухватила је иновативне приступе и пројекте који су тренутно у току, чиме је инспирисала присутне за потенцијалне сарадње и имплементацију сличних пројеката у њиховим институцијама.

Учесници су разменили мишљења о активностима поводом Недеље сећања и заједништва, анализирајући реализацију на локалном нивоу. Информисани су о порталу на сајту ПДС који ће служити као ресурс за даљу координацију и извештавање о овим активностима.

Састанак је завршен разматрањем текућих питања, након чега је договорено да се следећи састанак одржи у јуну месецу у Новом Пазару. Овако континуирана сарадња међу стручним сарадницима из различитих образовних установа доприноси размени знања и искустава, чиме се додатно унапређује квалитет образовања у региону.

Овај састанак  представља још један корак ка јачању мреже стручних сарадника и унапређењу образовног система у Рашком округу, наглашавајући значај заједничког деловања и професионалног развоја у образовању.