Реализован вебинар „Одрживо предузетништво: путоказ ка демократским вредностима“

41

У четвртак, 18. априла, успешно је одржан вебинар на тему „Одрживо предузетништво: путоказ ка демократским вредностима“ чији је аутор Иван Давидовић, мастер педагог. Вебинар је имао за циљ да приближи разумевање педагогије у подстицању одрживог предузетништва и оспособљавању будућих лидера који ће се ангажовати у стварању друштвено одговорних и еколошки одрживих друштвених пракси. Излагање је било подељено у четири целине, а у првом делу се говорило о концепту и принципима одрживог предузетништва, где је јасно дефинисан појам, заједно са његовим еколошким, економским и социјалним аспеком, етичким принципима као и увидом његове важности у савременом друштву. У другој целини говорило се о вези између одрживог предузетништва и педагогије, односно, на који начин можемо да га имплементирамо у образовне институције, где се аутор осврнуо на методологију за развој одрживог предузетништва код ученика, која је улога образовања у његовом промовисању и на који начин можемо да развијамо предузетничке вештине кроз педагошке приступе и развој међупредметних компетенција. Указано је на то колико значајну улогу има педагогија у подршци у одрживом предузетништву управо кроз развој вештина и вредности, критичког мишљења, практичних вештина и искуства, интердисциплинарности, менторства и подршке, као и иновације у образовању. Педагогија отвара простор за пружање структуре и методологије за развој широког спектра вештина: комуникације, тимског рада, лидерства, управљања временом, стресом. У трећој целини аутор је говорио о имплементацији одрживог предузетништва и имплементацији различитих пројеката у којима развијамо предузетничке вештине код ученика истичући суштину задатка да ученици на часовима различитих предмета буду усмерени на одређени сегмент пријекта, а затим кроз ученички парламент би га могли представити својим вршњацима. За крај, у оквиру четврте целине су дата завршна разматрања у вези теме као уз покретање дискусије. Захваљујемо се свима учесницима на присуству!