Посета Педагошком музеју

23

Педагошко друштво Србије организовало је 03. марта посету Педагошког музеја за своје садашње и претходне волонтере. Догађају су присуствовале волонтерке: Јована Ванић, Марија Мијаиловић, Мирјана Рајић, Катарина Лежајић, Милена Вучинић, Јована Ђорђевић, Ивана Јовановић, једна од волонтерки из претходног циклуса, као и заменик секретара ПДС-а, Марија Милинковић.

За стручно вођење била је задужена Тијана, студент друге године Учитељског факултета и том приликом су посећене стална поставка музеја, библиотека, ризница и словарица.

На улазу у музеј, дочекани поздравима и добродошлицом, започет је обилазак уз основе информације о музеју. Први сегмент био је посвећен писму, те су на зидовима ходника били плакати са исписаним хијероглифима и глагољицом. Такође, на полицама у истој просторији су била изложена средства и помагала за писање која су се користила кроз историју.

Следећа просторија била је посвећена почецима описмењавања и школства код Срба. Сходно томе, изложени су били уџбеници из Српског језика из 19. века. Могла су се видети најзначајнија издања Вука Караџића и Доситеја Обрадовића. У наредној просторији, налазио се приказ учионице са дрвеним луткама које представљају ученике и учитељицу и намештајем који чини сценографију, део тога је кажњавање ученика клечањем на зрнима кукуруза. У истој просторији изложене су фотографије разреда, сведочанства, ученичке и универзитетске униформе из 19. и 20. века. Могу се видети и лична документа одређених личности важних за педагогију и школство, где је посебно интересновање волонтера пробудио део посвећен Војиславу Бакићу.
Уследила је посета библиотеке Педагошког музеја која, поред изузетно богате и драгоцене збирке педагошке литертуре, организује и радионице за децу.

Посета је завршена заједничким фотографисањем у једној од просторија музеја.

Посебну захвалност волонтери упућују кустосу, јер поред дељена релевантних информација, одговора на питања, веома корисно било је дељење утисака о интеракцијама са децом која посећују музеј и њиховим импресијама.

Ивана Јовановић, Марија Мијаиловић, волонтерке ПДС-а