Иницијатива за унапређење социјалне заштите

40

Дана 12.03.2024. године направљен је важан корак ка остваривању праведнијег и равноправнијег система социјалне заштите, како за запослене тако и за кориснике овог система.

Друштво социјалних радника Србије, Удружење „Социатива“, Друштво психолога Србије, Педагошко друштво Србије, Синдикат Градског центра за социјални рад у Београду “Независност”, Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност“ и Синдикат запослених у социјалној заштити Републике Србије потписали су Иницијативу за унапређење социјалне заштите.

Ова иницијатива представља колективни напор усмерен ка побољшању услова рада запослених у систему социјалне заштите, измени нормативних аката који треба да допринесу остваривању социјалне правде, као и побољшању општих услова живота. Потписници иницијативе су препознали хитност унапређења система социјалне заштите ради креирања социјалне заштите која је по мери свих грађана и запослених у систему социјалне заштите.

Позивамо све заинтересоване грађане и грађанке, стручне раднике и сараднике, чланове академске заједнице и организације да се својим потписом придруже Иницијативи. То је могуће учинити путем линка: https://sites.google.com/view/inicijativazasocijalnuzastitu/potpi%C5%A1i-i-ti

Иницијатива ће бити предата надлежним министарствима на Међународни дан социјалног рада 19. 03. 2024. године.