8.12.2023. одржан састанак Подружнице стручних сарадника педагога и психолога Смедерево

94

Састанак Подружнице стручних сарадника педагога и психолога Смедерево одржан 8.12.2023. године у Регионалном центру за стручно усавршавање запослених у образовању имао је елементе трибине. Састанку је присуствовало 16 педагога и психолога из школа са подручја Смедерева. Гости и сарадници на овом састанку биле су представнице Центра за социјални рад  Марија Степановић Динић, педагог и Соња Тодоровић, психолог. Како је васпитни рад и рад са породицама ученика који се спроводи у  школама и рад запослених у Центру за социјални рад често уско повезан и једни другима представљају извор информација, подршку и сараднике препозната је потреба да се састану представници установа и размене своја очекивања, могућности, информације о овлашћењима и начинима рада.  Након разговора закључено је да су очекивања запослених у школама од Центра за социјални рад  у одређеним ситуацијама превисока, да прописи који се поштују у школама нису усклађени са прописима које поштују у Центру и да очекивања нису идентична у обе установе. Договорен је даљи начин рада и комуникације .

Педагози и психолози су на овом састанку упознати са новостима са изборне скупштине Педагошког друштва Србије одржане 6.10.2023.године у Београду. Тијана Ђокић је позвала све чланове да се активно укључе у рад друштва учлањењем, упознала их са корацима које је ПДС  подузело у активностима за унапређење статуса, положаја и улоге стручних сарадника. Присутни су упознати са позивом за учешће на стручном скупу Сусрети педагога 2024.

Организацију овог састанка реализовале су заједно Тијана Ђокић, педагог и Маријана Васиљевић, психолог.