27.9.2023. године одржаће се састанак Подружнице стручних сарадника у Смедереву

87

Састанак Подружнице стручних сарадника у Смедереву одржаће се 27.9.2023. године са почетком у 12.30 часова у  Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Смедереву

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходног састанка
  2. Извештај о раду Подружнице стручних сарадника педагога и психолога у Смедереву, у периоду од септембра 2022.године до септембра 2023.године
  3. Избор председништва Подружнице стручних сарадника у Смедереву за наредну годину
  4. Усвајање Плана рада Подружнице стручних сарадника у Смедереву за шк.2023/2024.г
  5. Избор термина и тема трибина за стручне сараднике које ће организовати Подружница
  6. Именовање делегата на Скупштини Педагошког друштва Србије 6.10.2023.г
  7. Избор теме истраживања образовно-васпитне праксе на нивоу подружнице
  8. ПЕПСИ причаоница

Присуство и учешће у раду током састанка Подружнице стручних сарадника један је од облика стручног усавршавања.