28. јуна 2023. године одржан Панел о статусу, положају и улози стручног сарадника – педагога

179

У организацији Педагошког друштва Србије и Одељења за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду 28. јуна 2023. године одржан је панел посвећен сагледавању стања, проблема и потреба професионалног деловања педагога – стручних сарадника у образовно-васпитној пракси. Састанку је присуствовало преко 150 учесника, међу којима су професори, практичари запослени у различитим образовно-васпитним установама, студенти педагогије, као и педагози у пензији који и даље активно учествују у раду Педагошког друштва Србије.

Учеснике су поздравили председница Педагошког друштва Србије др Маја Врачар, која је била модератор панела, и управник Одељења за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду, проф. др Радован Антонијевић изневши циљеве и очекивања од овог панела као почетног у низу корака који ће бити предузети у циљу унапређивања положаја педагога – стручног сарадника ради развијања квалитета образовања и васпитања. Заменица председнице Педагошког друштва Србије Наташа Стојановић, имала је излагање у оквиру кога је начињен осврт на главна питања која је потребно решити у што краћем року, како би се створили услови за даље деловање у пољу унапређивања и развијање квалитета образовања и васпитања. Као представница подружница Педагошког друштва Србије, Весна Богићевић која руководи подружницом Рашког округа, предочила је каква је ситуација у пракси, након чега је уследила продуктивна дискусија где су учесници имали прилику да говоре о следећим темама:

  1. Стручни сарадник – педагог: статус, положај и улога и како их унапредити?
  2. Шта очекујемо од носилаца образовне политике и других?
  3. Шта ми сами можемо да урадимо?

Након дискусије, донети су закључци који су уобличени и упућени надлежним органима и институцијама у области образовања и васпитања као апел да се измени законска и програмска регулатива како би се адекватније и прецизније одредили положај и професионалне улоге педагога – стручног сарадника у школи што би допринело унапређивању професионалне праксе педагога и квалитета образовно-васпитног рада у установи.

Техничка подршка панела биле су волонтерке Педагошког друштва Србије: Јована Ванић, Марија Мијаиловић, Ивана Јовановић као и заменик секретара Марија Милинковић. Организација и садржај панела су позитивно оцењени од стране учесника панела.

Закључке панела који су део саопштења можете погледати на линку испод.