Састанак Подружнице стручних сарадника у Смедереву одржаће се 1.03.2023. године

102

Састанак Подружнице стручних сарадника у Смедереву одржаће се у Регионалном центру у Смедереву, у среду 1.03.2023. године са почетком у 12 часова.

Састанку ће присуствовати просветни саветник Данијел Николић, Милена Васић, спољни сарадник за инклузивно образовање и чланови Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику.

Овај састанак ће се реализовати у виду стручног скупа интерактивног типа са темом „Сарадња образовних установа и Интересорне комисије у циљу пружања најадекватније подршке детету/ученику“