Састанак Подружнице стручних сарадника у Смедереву

46

Састанак Подружнице стручних сарадника у Смедереву одржаће се 15.12.2022. године са почетком у 12 часова у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Смедереву

Дневни ред:

1.Усвајање записника са претходног састанка

  1. Подршка раду Тима за заштиту деце од дисктиминације, насиља, злостављања и занемаривања – саветници спољни сарадници за заштиту од насиља Татјана Сикимић Ђуровић и Маријана Васиљевић
  2. Како до Еразмус+ пројекта – Марија Несторовић Милошевић
  3. Припреме за организацију изабраног семинара за стручне сараднике
  4. Формирање истраживачких тимова и избор тема за истраживање образовно-васпитне праксе
  5. Организација неформалног дружења – Тијана Тодоров
  6. ПЕПСИ причаоница

Присуство и учешће у раду током састанка Подружнице стручних сарадника један је од облика стручног усавршавања.