Презентације са Републичке секције стручних сарадника одржане 21.10.2022. године

208

Дана, 21.10. 2022. године, одржана је Републичка секција стручних сарадника преко зум апликације. Републичка секција се одржава у сарадњи са Друштвом психолога Србије узимајући у обзир актуелне теме у образовно-васпитном процесу.

Ова активност је перципирана као прилика да се након представљања резултата мотивишу чланови Педагошког друштва Србије да се укључе у рад ПДС-а и предложе теме за будуће размене.

Секцију су водиле координатори испред Педагошког друштва Србије Јела Станојевић и Наташа Веселиновић уз техничку подршку волонтера Педагошког друштва Србије – Маријане Ристић.

Дневним редом су обухваћене две тачке, а прва се односила на приказивање сазнања и искуства након похађања курсева на Еразмус + пројекту ,,Педагози за савремено образовање”.

Секцију је испратило 46 учесника – психолога и педагога основних и средњих школа из целе Србије.

Представљене су методе и технике са курсева које су изазвале дискусију и интересовање међу стручним сарадницима. Повратне информације су се односиле на препознавање примене метода и технике у наставним ситуацијама и ситуацијама учења, на утицај примене на квалитет наставе и памћење приликом учења, као и на предлоге како се могу користити друге представљене методе у нашем образовном контексту и које даље резултате њихова примена може дати.

ПРЕУЗМИТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ:

  1. Пројекат “Педагози за савремено образовање” (Pedagogues for contemporary education) – резултати са курса ,,Project Based Learning” – Љиљана Вдовић – дипломирани педагог/ мастер менаџер људских ресурса
  2. Пројекат “Педагози за савремено образовање” (Pedagogues for contemporary education) – резултати са курса ,,4C Course: Communication, Cooperation, Creativity and Critical Thinking” – Александра Петковић, стручни сарадник – педагог Гимназија ,,Светозар Марковић” и Светлана Спасић, педагошки саветник, стручни сарадник – педагог ОШ ,,Свети Сава” Пожаревац
  3. Подршка ученицима са поремећајем понашања у систему образовања – др Мирослав Павловић, научни сарадник, Руководилац Сектора за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања, Завод за унапређивање образовања и васпитања