Састанак Подружнице стручних сарадника у Смедереву одржаће се 28.9.2022. године

59

Састанак Подружнице стручних сарадника у Смедереву одржаће се 28.9.2022. године са почетком у 12 часова у  Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Смедереву

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходног састанка
  2. Извештај о раду Подружнице стручних сарадника педагога и психолога у Смедереву, у периоду од јуна 2021.године до септембра 2022.године
  3. Избор председништва Подружнице стручних сарадника у Смедереву за наредну годину
  4. Усвајање Плана рада Подружнице стручних сарадника у Смедереву за шк. 2022/2023. године
  5. Избор термина семинара за стручне сараднике који ће организовати Подружница
  6. Именовање делегата на Скупштини Педагошког друштва Србије 7.10.2022.г
  7. ПЕПСИ причаоница

Присуство и учешћеу раду током састанка Подружнице стручних сарадника један је од облика стручног усавршавања.