Одржана трибина Интегрисани приступ у раду са децом у години пред полазак у школу

138

За учитеље и стручне сараднике основних школа у Смедереву, одржана је 20.4.2022. у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању. Присуствовала су 22 професора разредне наставе и стручна сарадника, представници основних школа са подручја Смедерева.

Овакав вид професионалне размене, инициран је на састанку Подружнице стручних сарадника у Смедереву, са намером да се представи нова концепција Основа програма предшколског васпитања и образовања Године узлета. Препозната је потреба да се два важна и сложена система повезују на суштински начин, размењујући искуства и чинећи мале кораке који воде променама заснованим на бољем разумевању васпитно-образовне, односно образовно-васпитне праксе.

Током  конструктивне дискусије размењене су различите перспективе о томе како видимо дете, како сагледавамо сам процес учења, али и улогу нас одраслих у том процесу. Покренуте су теме заједничке за оба система, уз предлог настављања континуиране сарадње између Предшколске установе и основних школа.

Трибину су водили стручни сарадници ПУ „Наша радост“ Смедерево, Марина Станојевић, психолог и Даница Сикимић, педагог и Тијана Ђокић, педагог и председник Подружнице стручних сарадника у Смедереву.