18.06.2021. одржаће се Скупштина Педагошког друштва Србије

150

18.06.2021 године у просторијама месне заједнице “Липов лад” – Пан театру у Београду, одржаће се изборна Скупштина Педагошког друштва Србије.

ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ:

 1. Поздравна реч и избор радног председништва Скупштине, изборне комисије и записничара; Усвајање дневног реда Скупштине
 2. Разматрање и усвајање извештаја:
  – рад и финансијско пословање Друштва између две скупштине
  – Часопис „Настава и васпитање“
  – Сајт Друштва
  – Педагошке новине
  – Рад подружница и Републичке секције педагога
 3. Избор председника Педагошког друштва Србије на период од 4 године
  – Представљање кандидата
  – Организаовање гласања
  – Именовање председника Педагошког друштва Србије
 4. Додела захвалница и признања Педагошког друштва Србије истакнутим појединцима и установама