Састанак Подружнице стручних сарадника у Смедереву одржаће се 04.06.2021. године

83

Састанак Подружнице стручних сарадника у Смедереву одржаће се 04.06.2021. године са почетком у 12 часова у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Смедереву.

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходног састанка
  2. Избор председништва Подружнице стручних сарадника у Смедереву за наредних годину дана
  3. Избор делегата за скупштину Педагошког друштва која ће се одржати у јуну 2021.године
  4. Извештај са стручног скупа Сусрети педагога „ Васпитање и образовање у дигиталном окружењу“ одржаном 15.05.2021.
  5. Представљање резултата истраживања које је обавио истраживачки тим подружнице на тему „Задовољство животом запослених у образовању у општини Смедерево“
  6. Представљање чланка објављеног као постер презентације на Сусретима педагога „Неки аспекти задовољства животом запослених у образовању у време преласка на рад у дигиталном окружењу“
  7. Размена информација и рекламног материјала у вези са промоцијом средњих школа (упис 2021.), информација о Високој школи струковних студија која ради у просторијама Регионалног центра
  8. Размена информација у вези са ученицима који по ИОП2 уписују средњу школу
  9. Разно

Присуство састанку Подружнице стручних сарадника један је од облика стручног усавршавања.