Састанак Подружнице струних сарадника Рашког округа одржаће се 24.02.2021.

68

Састанак Подружнице струних сарадника Рашког округа одржаће се 24.02.2021. године са почетком у 17.30х путем Зум-а.

Дневни ред:

  1. Јавна расправа – Стратегија развоја образовања до 2030.год.
  2. Струни скуп – Васпитање и образовање у дигиталном окружењу
  3. Упознавање са начином рада – Сетимо се музичког тобогана, Драгана Милићевић, наставница музичке културе, ОШ „Светозар Марковић“
  4. Текућа питања