Поново ради ПИР

1178

У априлу, у ситуацији онлајн рада школа, у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и МПНТР-ом, успоставили смо систем подршке за педагоге и психологе – стручне сараднике у школама како би на што ефикаснији и квалитетнији начин пружили подршку наставницима, ученицима и родитељима/старатељима у ванредним условима.

Успостављена је онлајн платформа – ПИР Портал (Заједница учења педагога и психолога) на сајту Националног образовног портала који покреће Завод за унапређивање образовања и васпитања:

https://www.portal.edu.rs/pedagozi-i-psiholozi

На платформи се налазе материјали који служе за рад и размену искустава за стручне сараднике како би на што ефикаснији и квалитетнији начин пружили подршку наставницима, ученицима и родитељима/старатељима. Поред писаних  материјала, на платформи можете пронаћи и сценарија радионица, онлајн презентације и вебинаре на теме које се могу користити у тренутној ситуацији, али и касније у раду са ученицима, наставницима и родитељима.

Све актуелне вести, садржаје, време објављивања, начине укључивања у вебинаре и слично редовно можете пратити на сајтовима Педагошког друштва Србије и Друштва психолога Србије.

Носилац пројекта је Педагошко друштво Србије, уз помоћ и подршку МПНТР-а, УНИЦЕФ-а и Друштва психолога Србије.