Резултати конкурса за избор учесника мобилности у пројекту „Педагози за савремено образовање“

518

Конкурс за избор учесника мобилности у пројекту „Педагози за савремено образовање“

Свим кандидатима се захваљујемо за учешће на конкурсу „Педагози за савремено образовање“.

Комисија у саставу Наташа Стојановић, Биљана Радосављевић и Маја Врачар је након увида у пристиглу конкурсну документацију, а у складу са критеријумима конкурса за учеснике мобилности, донела одлуку о избору кандидата:

  1. Светлана Спасић
  2. Александра Петковић
  3. Љиљана Вдовић