Нови ресурс за педагоге и психлоге.

Опис рада:

Читање информативних текстова и употреба медија су ситуације у којима су нам потребне вештине критичког мишљења. Критички приступ информацијама једна од важних вештина у кризним ситуацијама. Ученицима је потребно објаснити да се у кризним ситуацијама често шире разне непроверене информације које треба узети са резервом

Циљ рада је унапређивање знања и вештина стручних сарадника за пружање помоћи ученицима у разумевању и критичком приступу  информацијама.

Кроз предвиђене активности стручни сарадници ће оснажити ученике да:

  • анализирају и процењују медије и информативне текстове;
  • истраже и препознају ситуације медијске манипулације и лажних вести;
  • уочавају разлику између чињеница и мишљења у медијским садржајима.

Ученици се на почетку упознају са основним појмовима критичког мишљења и медијске писмености и зашто је потребно развијати код ученика вештине критичког приступа информацијама. Други део рада оријентисан је на препознавање ситуација медијске манипулације, дезинформација и лажних вести. Ученицима се на крају представљају кључна питања за анализу медијских порука.

Презентацију и пропратни материјал погледајте на: https://www.portal.edu.rs/resursi/razvijanje-kritickog-pristupa-informacijama-2/