Kako kod učenika razvijati umeće samovrednovanja učenja

439

Novi resurs za pedagoge i psihologe:

U materijalu je opisan proces samoregulisanog učenja, kao i značaj umeća samovrednovanja učenja učenika, kao važne faze upravljanja sopstvenim učenjem. Predložen je niz strategija pomoću kojih se ovo umeće može razvijati u svakodnevnom obrazovno-vaspitnom radu sa učenicima. Materijal sadrži i konkretne primere za podsticanje samovrednovanja i procesa i rezultata učenja, koji su primenljivi u nastavi različitih predmeta. Predstavljeni su i prilozi sa primerima ček lista koje se mogu koristiti u radu sa učenicima različitog uzrasta.

Link ka resursu: https://www.portal.edu.rs/resursi/kako-kod-ucenika-razvijati-umece-samovrednovanja-ucenja