Poštovane  kolege,

U vreme kada smo naše „Pedagoške novine“ priveli  kraju i pripremili ih za štampanje, u Srbiji je bio registrovan prvi slučaj zaraze korona virusom. Proglašenjem vanrednog stanja u zemlji, štampanje naših novina bilo je  obustavljeno.

Nastala situacija, nije nas sprečila, da odustanemo od ideje da „Pedagoške novine“ ugledaju svetlost dana. Zato smo se odlučili da ovaj broj objavimo  elektronskim putem.

Zahvaljujem se svim članovima redakcije i saradnicima koji su radili na ovom broju, a ostale kolege pozivamo na saradnju!

Čuvajte se i makar na trenutak skrenite misli od nastale situacije čitajući  E- Pedagoške novine!