Нови предлози, упутства и актуелности: Алати за остваривање образовно-васпитног процеса учењем на даљину

433

У циљу пружања помоћи наставницима и стручним сарадницима при одабиру алата које могу користити за остваривање образовно-васпитног процеса учењем на даљину, Завод за унапређивање образовања и васпитања је креирао посебну секцију на сајту zuov.gov.rs са предлозима, упутствима за коришћење и актуелностима и вестима у вези процеса учења на даљину, која се налази на адреси: zuov.gov.rs/alati.