Предлог и упутство за рад са алатима за остваривање образовно-васпитног процеса учењем на даљину

705

На сајт Завода за унапређивање образовања и васпитања постављена су упутства за неке од бесплатних онлајн алата који наставницима и стручним сарадницима могу помоћи за остваривање образовно-васпитног процеса учењем на даљину.

Упутства погледајте на https://zuov.gov.rs/predlog-i-uputstvo-za-rad-sa-alatima-za-ostvarivanje-obrazovno-vaspitnog-procesa-ucenjem-na-daljinu/