24. и 25. јануара 2020. године одржани су Сусрети педагога, под окриљем стручно-научног скупа на тему „Партиципација у образовању- Педагошки погледи“. Сусрете су организовали, као и претходних година Педагошко друштво Србије и Филозофски факутет у Београду-одељење за педагогију.

На дводневним сусретима активно је учествовало преко 150 науних радника и практичара, пре свега педагога, али и других заинтересованих струка који се баве образовањем и васпитањем у установама система.

На скупу су се разматрала најновија научна сазнања релевантна за партиципацију различитих актера васпитно-образовног система (деце, родитеља, васпитача, наставника, стручних сарадника, истраживача у области образовања) у одлучивању о питањима у вези са наставом, активностима у васпитно-образовним институцијама и васпитно-образовном систему; сагледавана су искуства партиципације у васпитно-образовној пракси.

Након скупа обрађени су подаци из евалуационог листа који се односио на податке у вези са коментарима и сугестијама, као и на предлоге за следеће сусрете.

Резултати евалуације:

Аспекти скупа Средња оцена
Теме и садржај скупа 4.81
Организација скупа 4.64
Неформални део скупа 4.72
Оно што сам чуо/ла, сазнао/ла користиће ми 4.66
Општи утисак 4.83

 

Следећи подаци говоре о подацима добијеним анализом одговра на питање отвореног типа, у оквиру којих су учесници скупа имали могућност да дају своје мишљење о различитим аспектима Скупа.

 1. Кометари и сугестије:
 • Актуелна тема скупа;
 • Репрезентативан садржај, одлично повезивање теорије и праксе;
 • Унпређивање постојећих компетенција, продубљивање знања и размена искуства;
 • Похвале за организацију скупа.
 1. Предлози за наредне сусрете:
 • Наставник као истраживач (акциона истраживања, оспособљавање наставника за истраживање…);
 • Наставник као практичар (рад са ученицима, сарадња са родитељима…);
 • Професионални развој наставника (самоевалуација, развој наставнички компетенција…);
 • Интересовања и мотивација ученика за учење и наставу;
 • Положај педагога-стручних сарадника у нашем окружењу.
 • Продужити трајање сесија.