Одељење за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду и Педагошко друштво Србије позивају Вас на

Стручно-научни скуп на националном нивоу под називом “Партиципација у образовању – педагошки (п)огледи”

Скуп се одржава 24. и 25. јануара 2020. године на Филозофском факултету у Београду.