Састанак подружнице стручних сарадника у Смедереву одржаће се 05.12.2019. године

129

Састанак подружнице стручних сарадника у Смедереву одржаће се 05.12.2019. године са почетком у 12 часова у  Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Смедереву.

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходног састанка.
  2. Интерна обука/преношење искуства у раду на ИОП-у, стручних сарадника запослених у средњим школама од стране стручних сарадника запослених у основним школама и међусобна размена искуства –Јелена Здравковић, психолог и члан Интерресорне комисије.
  3. Информације са седнице Педагошког друштва Србије одржане 22.11.2019. године.
  4. Припреме за организацију семинара у јануару.
  5. Разно.

Присуство састанку Подружнице стручних сарадника један је од облика стручног усавршавања.