31.10.2019. одржаће се састанак Подружнице педагога Нишавског округа

67

У четвртак 31.10.2019. у 12 часова у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању одржаће се састанак Подружнице педагога Нишавског округа.

Дневни ред састанка:

  1. Записник са састанка Подружнице педагога нишавског округа одржаног дана 25.9.2019.
  2. Правилник о вредновању квалитета рада установе- просветни саветник Душица Младеновић, Школска управа Ниш
  3. Правилник о стандардима квалитета рада установе- просветни саветник Душица Младеновић, Школска управа Ниш
  4. Текућа питања

Напомена: У циљу што ефикаснијег рада на састанку потребно је понети штампане верзије наведених правилника.

Присуство састанку Подружнице педагога део је стручног усавршавања педагога.

Напомињем да Подружницу педагога Нишавског округа чине сви педагози који раде у школама које припадају Школској управи Ниш и молим директоре да омогуће педагозима присуство састанцима. Добродошле су и колеге из других округа.