15.10.2019. godine održan je sastanak Podružnice stručnih saradnika u Smederevu

58

Sastanak Podružnice stručnih saradnika u Smederevu održan je u Regionalnom centru 15.10.2019.godine. Prisutni pedagozi i psiholozi su usvojili plan rada za ovu školsku godinu, izabrali predstavnike za izbor u organe Pedagoškog društva Srbije: Mariju Kostić, diplomiranog pedagoga, Ljiljanu Jovšić, diplomiranog psihologa i Tijanu Todorov, diplomiranog pedagoga. Za saradnike časopisa Pedagoške novine predložene su Tijana Đokić i Marija Milošević Nestorović, obe diplomirani pedagozi.

Jelena Zdravković, diplomirani psiholog i član Interresorne komisije učestvovala je u radu Podružnice savetodavno kroz razmenu informacija kao pripremu za predstojeću internu obuku u vezi sa inkluzivnim obrazovanjem u osnovnim i srednjim školama.

Stručni saradnici su razmenili iskustva o učešću u različitim oblicima stručnog usavršavanja i projektima, čime su se posebno pohvalile tri srednje stručne škole koje ove školske godine učestvuju u međunarodnim projektima Erazmus+.