Састанак подружнице стручних сарадника у Смедереву одржаће се 15.10.2019.године са почетком у 12 часова у  Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Смедереву

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходног састанка
  2. Усвајање плана рада за школску 2019/2020.годину
  3. Избор чланова Подружнице стручних сарадника у Смедереву за представнике у Управном одбору Педагошког друштва Србије, Надзорном одбору и Развојном тиму
  4. Предлог за члана редакције Педагошких новина
  5. Информација о ангажовању спољних сарадника Министарства просвете за борбу против дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
  6. Разно

Присуство састанку Подружнице стручних сарадника један је од облика стручног усавршавања.