Izveštaj o realizovanom sastanku podružnice Pedagoškog društva Srbije u Boru

60

Sastanak podružnice Pedagoškog društva Srbije u Boru održan je 02.04.2019. godine u prostorijama Obrazovno-kreativnog centra (OKC).

  1. Nataša Džaković je predstavila seminar o pažnji koji je realizovan u Tehničkoj školi sa preporukom jer je vrlo koristan u nastavi. Predstavila je neke od instrumenata za procenu pažnje koje su dobili na seminaru kao i vežbe za povećanje kvaliteta koncentracije kod učenika. Materijali se mogu iskoristiti kako za individualni tako i za radioničarski rad sa celim odeljenjem.
  2. Nataša Džaković je predstavila program grupnog rada sa učenicima na osnovu priručnika „Anger Management with children – a solution focused approach“ koji su stručni saradnici dobili tokom obuke u organizaciji udruženja „Kokoro“. Program je realizovan u jednom odeljenju četvrtog razreda sa oko 20 učenika. Program se bazira na metodama i tehnikama kojima se podstiču učenici da prepoznaju svoja osećanja, analiziraju sopstvene potrebe i prave strategiju koja im pomaže da se nose sa besom, tugom, nezadovoljstvom i drugim negativnim osećanjima. Učenici su na kraju programa, dobili sertifikat.
  3. Milena Andrijević (porodični psihoterapet) je putem prezentacije predstavila tok individualnog savetodavnog rada sa učenicima kao i prikaz toka razgovora sa roditeljima (individualni i grupni). Skrenuta je pažnja na „teške“ momente u razgovorima i dat savet kako prevazići otpor sagovornika i nastaviti dalju saradnju. Pedagozi su, između ostalog, razmenili i obrasce koje izrađuju i koriste za pojačan vaspitni rad.
  4. Razno: Nataša Džaković je kazala da istraživanje o distraktorima pažnje još uvek nije završeno tako da će biti predstavljeno na narednom sastanku. Milena je predložila da naredni sastanak bude u školi u kojoj ona radi, u Brestovcu sa čim su se pedagozi rado složili. Pedagozi su se zahvalili udruženju „Obrazovno-kreativni centar“ na toploj dobrodošlici i gostoprimstvu. Pedagozi su pozvani da daju predloge za dnevni red narednog sastanka.

Program upravljanja negativnim emocijama

Preuzmi dokument (PPTX, Unknown)


Savetodavni razgovori

Preuzmi dokument (PPTX, Unknown)