Projekat “Zajedno za decu”: završni sastanak

117

U prostorijama Pedagoškog društva Srbije, 20.05.2019. godine, u periodu od 12-15 časova, održan je završni sastanak svih predstavnika Akcija u sklopu projekta Zajedno za decu koji realizuju Centar za interaktivnu pedagogiju – CIP i Pedagoško društvo Srbije u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo Srbija.

Sastanku je prisustvovalo 17 učesnika, po jedan predstavnik PU i udruženja iz svih 6 gradova u kojima se Akcije sprovode  (Veliko Gradište, Čačak, Lučani, Osečina, Batočina i Novi Banovci), predstavnici Centra za interaktivnu pedagogiju – CIP i Pedagoškog društva Srbije.

Na sastanku su predstavnici Akcija predstavili ključne rezultate svojih aktivnosti  kao i produkte dosadašnjeg rada – brošure, liflete, postere i sl. Učesnici su u izveštavanjima istakli pozitivne strane u dosadašnjim aktivnostima,  ukazali na aktivnosti na koje su posebno ponosni. Takođe, govorili su o izazovima i teškoćama sa kojima su se sretali u radu i načinima na koji su ih prevazilazili.

Diskutovalo se i razmatralo o svim pitanjima i nedoumicama oko narativnog i finansijskog izveštavanja.

Sastanak je bio ne samo dobra prilika da se sumiraju i predstave sve realizovane aktivnosti, već i prilika da se učesnici podstaknu na razmišljanje i iznalaženje novih načina i rešenja za neke naredne aktivnosti.