Projekat “Zajedno za decu”: akcija “Osmeh za sve”

128

,,Efikasnije ostvarivanje prava roditelja dece uzrasta od 3-8 godina iz osetljivih i ugroženih kategorija“

Opština Batočina je jedna od 6 opština u Srbiji koje učestvuju u projektu ,,Zajedno za decu“. U okviru lokalne akcije ovog projekta,  pod nazivom ,,Osmeh za sve“, koju realizuju PU „Poletarac“ i Udruženje za lokalno organizovanje Batočina iz Batočine, održana je druga aktivnost –  panel diskusija.

Tema projekta je ,,Pružanje podrške za decu iz osetljivih kategorija uzrasta do 8 godina  i njihovim porodicama prema potrebama a u cilju prevencije diskriminacije  i mogućnosti lakšeg ostvarivanja prava“.

Panel diskusija je održana 13.05.2019. godine u prostorijama Udruženja za lokalno organizovanje Batočina, Karađorđeva br.25, u Batočini.

Cilj panela je  bio da se pokrene diskusija o važnosti povezivanja ustanova koje se bave decom, njihovim pravima i kako oni utiču na efikasnije ostatvarivanje prava dece iz osetljivih i ugroženih kategorija.

Ukupan broj učesnika je 23 a panelista 5.

Panelisti:

  1. dr.Danijela Milosavljević-pedijatar u Domu zdravlja u Batočini
  2. Verica Stevanović –Koordinator Interresorne komisije u opštini Batočina
  3. Daliborka Stanojević-lice zaduženo za socijalnu zaštitu dece u opštini Batočina
  4. Jelena Milutinović-stručni sardnik pedagog u PU,,Poletarac“Batočina
  5. Violeta Prodanić-stručni saradnik pedagog u OŠ,,Sveti Sava“ u Batočini

Predstavnici Centra za socijalni rad ,,Šumadija“ u Batočini i predstavnici Crvenog krsta iz Batočine nisu prisustvovali panel diskusiji iako su blagovremeno pozvani i potvrdili svoj dolazak.

Panelu su prisustvovali roditelji dece uzrasta od 3-8 godina, vaspitači PU,,Poletarac“ u Batočini, učiteljica OŠ,,Sveti Sava,, u Batočini, predsednik saveta roditelja PU,,Poletarac,, u Batočini, doktorka opšte prakse u Domu zdravlja u Batočini, defektolog u     PU,,Poletarac,, u Batočini, roditelj član STIO tima u PU,,Poletarac ,, u Batočini.