Sastanak podružnice stručnih saradnika u Smederevu održaće se 29.03.2019. godine sa početkom u 12 časova u  Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Smederevu

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka
  2. Izveštaj o realizaciji istraživanja pedagoga u školama
  3. Izveštaji sa seminara pohađanih u prethodnom periodu
  4. Pravilnik o programu svih oblika rada stručnih saradnika – predlog za izmene i/ili dopune
  5. Učešće u projektima, preporuke za izradu projekata (gost Darije Janošević)
  6. Razno

Prisustvo sastanku Podružnice stručnih saradnika jedan je od oblika stručnog usavršavanja.