Дана 22.02.2019.године у Регионалном центру за стручно усавршавање запослених у образовању у Смед/ереву одржана је конститутивна седница Подружнице стручних сарадника.

Подружница ће радити под окриљем Педагошког друштва Србије чија је председница, госпођа Наташа Стојановић, присуствовала догађају и присутнима представила сва подручја деловања Педагошког друштва Србије као и могућности за сарадњу са институцијама и установама.

Током састанка је конституисано председништво:

  • председник – Тијана Ђокић , дипломирани педагог;
  • заменици председника- Марина Станојевић, дипломирани психолог и Тијана Тодоров , дипломирани педагог
  • записничар- Саша Бојанић Стевановић, дипломирани педагог.

Чланови Подружнице стручних сарадника у Смедереву  су педагози  психолози запослени у различитим установама од предшколског , основношколског и  средњешколског образовања до запослених у другим образовним и установама културе. Састанку су присуствовале и представнице  стручних сарадника са територије Велике Плане , те је остварена сарадња и у оквиру ове две општине.

Усвојен је програм рада Подружнице стручних сарадника у Смедереву  за школску 2018 /219.годину

Тијана Ђокић је презентовала свој рад „Еколошко образовање у смедеревским основним школама“  представљен на Трећој еколошкој конференцији са међународним учешћем „Смедерево еколошки град“ уз изражавање захвалности педагозима и психолозима  због остварене сарадње на прикупљању података.

Чланиство је изразило задовољство због активирања организованог рада стручних сарадника, размењене су битне информације које пружајуразличите могућности за сарадњу међу школама  осталим институцијама.