Пројекат „Подршка професионалном развоју предшколских педагога“ – пример добре праксе пројеката мобилности у области образовања одраслих

461

Национални Erazmus+ информативни дан одржан је 30.10.2018. године у хотелу Metropol Palace у Београду, у организацији Фондације Темпус. Пројекат „Подршка професионалном развоју предшколских педагога“, одабран је од стране пројектног саветника и  представљен као  пример добре праксе пројеката мобилности у области образовања одраслих, у паралелним сесијама. Чланице Тима мобилности Славица Илић, Предшколска установа “Чукарица”, Београд, Анита Ерић, ПУ “Нада Наумовић”, Крагујевац и Јелена Паић, ПУ “Раковица”, Београд, представиле су Европски развојни план Педагошког друштва Србије, реализоване активности током припремне фазе пројекта, фазе мобилности,  планиране И реализоване активности имплементације И дисеминације, изазове са којима су се сусретале током свих фаза, начине решавања и резултате пројекта. Пројекат „Подршка професионалном развоју предшколских педагога“ је спроведен у периоду од 1.7.2017. до 30.6.2018. године у сарадњи са организацијом IFOM из Болоње и успешно је завршен, а дисеминација и имплементација стечених знања и искуства током пројекта мобилности се наставља и даље, као и успостављена сарадња са партнерском институцијом IFOM из Италије.