Одлаже се oдржавање научног скупа “Образовна политика и пракса: у складу или у раскораку?”

Позивају се практичари, стручни сарадници, наставници, да учествују на стручно-научном скупу под називом “Образовна политика и пракса: у складу или у раскораку?” који се организује 28. и 29. септембра на Филозофском факултету у Београду и пошаљу своје радове електронским путем на адресу drustvo@pedagog.rs

Рок за слање радова је продужен до 5.септембра.

У прилогу, испод текста, можете погледати:

  • Позивно писмо за научни скуп,
  • Детаљније информације о скупу, котизацији и начину пријављивања и учествовања
  • Формулар за пријаву учешћа на научном скупу
  • Упутство за ауторе радова